[COLOR=rgb(20, 20, 20)]

Để tiếp nối chủ đề cho phần trước, mình xin tiếp tục gửi đến bạn đọc bộ ảnh nền[/COLOR] đẹp nhất với độ [COLOR=rgb(23, 96, 147)]phân giải cao[/COLOR] từ Bing với chủ đề khác nhau, phù hợp cho các bạn để làm màn hình nền máy tính, điện thoại hay chọn làm bộ sưu tập trình chiếu trên màn hình khóa[COLOR=rgb(23, 96, 147)].[/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)]
Một số hình ảnh[/COLOR] trong bộ [COLOR=rgb(23, 96, 147)]ảnh[/COLOR] nền này (đã resize giảm chất lượng):
[COLOR=rgb(20, 20, 20)]
Link tải bộ ảnh[/COLOR] gốc độ [COLOR=rgb(23, 96, 147)]phân giải[/COLOR] cao:
  • Fshare:[COLOR=rgb(23, 96, 147)] wallpaper_bing_p8.rar[/COLOR]
  • Google Drive: [COLOR=rgb(23, 96, 147)]wallpaper_bing_p8.rar[/COLOR]