Em đang chơi trong hội chó, tính làm cái banner kiểu như thế này, không biết có anh chị nào có file ko ạ?