mình đang sử dụng fedora 17 cài trong vmware 10 nhưng khi chạy lệnh yum thì nó báo lỗi mặc dù vẫn ra internet được, chả hiểu đó là lỗi gì,mong các bác giúp dùm


Mã:
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit
Error: Cannot retrieve metalink for repository: fedora. Please verify its path and try again