Topic hơi cũ một chút, tại thời gian gần đây bỗng muốn cài thêm hđh MacOS cho cái Laptop.
Trước em cũng có thử nhưng cài được tầm 80% thôi, mạng nhận, âm thanh nhận, tất cả đều khá ổn, chỉ có cái là không bao giờ nhận card màn hình.

Cho em hỏi trước giờ đã có ai cài thành công chưa? Nếu rồi thì chia sẻ giúp em chút kinh nghiệm để cài đặt cho thành công nhé.

Em cảm ơn!