Các anh chị giúp giùm e cái này, Máy e đang Winxp, e cài thêm win 7 (không cài đè lên XP), nay vì một lý do nên e phải phục hồi lại winxp. Nhưng khi phục hồi xong, vào winxp, thư mục Documents and Settings và Program Files vẫn là của Win7 nên không thể xóa, đổi tên gì được hết, và thư mục Documents and Settings, Program Files của winxp thì vẫn nằm trong Windows.old. Tình hình hiện tại là các phần mềm đều bị lỗi hết nhưng e không có cách nào để replace Documents and Settings, Program Files của XP trong Windows.old lên ổ C:\được. Các anh chị có cách nào giúp e với, do máy cơ quan nên không tiện cài lại winxp! Em xin cám ơn!