Mỗi khi mở phần mềm Picture Collage Maker Pro, Bkav Note, RegCure Pro là có thông báo này.

Lúc đầu,Picture Collage Maker Pro còn sử dụng được
Mọi người giúp em nhé