Bạn nào hưỡng dẫn mình cách mở mạng lan trong win vista x64 với!
Thank!