Tình hình là 1 ngày đẹp trời cập nhật Bios xong giờ khởi động máy em bị như này :

The following product information programmed into the system board is missing or invalid
System Board OOA Product Information Not Valid
Product Name
Configuration
Serial number
Product Number
For help go to HP.com/go/techcenter/startup

Bác nào ở HN sửa được lỗi này không ạ?