[COLOR=rgb(23, 23, 23)][/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Mới đây các thiết bị chạy Windows 10 Mobile đã được Interop Unlock có thể thay đổi phông chữ mặc định của hệ thống với tùy chỉnh nhỏ ở registry. Đối với Windows Phone 8.1 cũng làm được điều đó, sau đây là hướng dẫn.
[/COLOR]
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Yêu cầu[/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]● Điện thoại chạy Windows Phone 8.1 (có thẻ SD) đã được Interop Unlock.
● Máy tính chạy Windows 7 trở lên.
● Cáp USB.
● Phông chữ (Font) cần đổi.
● Công cụ để Deploy Xap: TR Power Tools, Windows Phone Application Deployment 8.1,...
[/COLOR]
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Lưu ý[/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]● Cần đọc kĩ bài hướng dẫn sau đó thực hiện để tránh trường hợp điện thoại bị lỗi.
● Đối với phông chữ mà bạn muốn sử dụng, nếu bạn dùng ngôn ngữ tiếng việt và bàn phím tiếng việt thì phông chữ phải đã được việt hóa. Còn đối với bạn sử dụng ngôn ngữ tiếng anh và bàn phím tiếng anh thì có thể sử dụng phông chữ nào cũng được.
● Để về font mặc định bạn chỉnh các giá trị về Vaule như ảnh dưới (theo thứ tự như ảnh)

[photo]

[/photo]

● Hiện tại chỉ mới đổi được Font Comic Sans mà mình cung cấp, còn Font khác cài vào có thể bị lỗi khiến điện thoại không khởi động được.
[/COLOR]
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Hướng dẫn


[/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Bước 1: Interop Unlock thiết bị
- Nếu điện thoại của bạn đã được Interop Unlock rồi thì có thể bỏ qua bước này, nếu chưa thì bạn xem hướng dẫn này:
[/COLOR]
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]
[/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]- Để chắc chắn điện thoại đã được Interop Unlock và đầy đủ quyền truy cập, bạn vào vcREG ở Cài đặt > Thông tin thêm (tên @...) rồi tích như ảnh dưới và ấn Apply.
[/COLOR]
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]
[/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Bước 2: Sao chép phông chữ muốn thay đổi vào thư mục hệ thống
- Phông chữ bạn có thể kiếm ở bất cứ đâu, điển hình như ở Viet Font[/COLOR], trong hướng dẫn này mình sử dụng phông [COLOR=rgb(89, 133, 255)]Comic Sans [/COLOR]đã được việt hóa.
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]- Để cho tiện ở bước tiếp theo bạn nên đổi tên phông chữ với tên dễ nhớ và ngắn, ở đây mình đặt tên là font và sao chép phông chữ (đuôi .ttf) vào thư mục FONT hệ thống theo đường dẫn:This PC\Tên điện thoại của bạn\Phone\Windows\FONTS
[/COLOR]
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]
[/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Bước 3: Chỉnh sửa Registry
- Download công cụ CustomPFD 0.5 tại đây[/COLOR] và deploy vào máy. (làm xong Bước 1 thì mới Deploy được nhé)
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]- Mở CustomPFD > Chọn thẻ REGISTRY TREE > HKLM > SOFTWARE > Microsoft > Windows NT> CurrentVersion > Fonts
[/COLOR]
[COLOR=rgb(23, 23, 23)][replacer_img][/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]
- Các bạn kéo xuống phía dưới sau đó chọn lần lượt các khóa ở dưới và đổi tên ở mục VALUE thành tên font của bạn, ở đây font của mình là font.ttf bạn làm tương tự với tên font của bạn và ấn Write:[/COLOR]
 • Segoe UI (TrueType): VALUE = font.ttf
 • Segoe UI Bold (TrueType): VALUE = font.ttf
 • Segoe UI Bold Italic (TrueType): VALUE = font.ttf
 • Segoe UI Italic (TrueType): VALUE = font.ttf
 • Segoe UI Symbol (TrueType): VALUE = font.ttf
 • Segoe WP (TrueType): VALUE = font.ttf
 • Segoe WP Black (TrueType): VALUE = font.ttf
 • Segoe WP Bold (TrueType): VALUE = font.ttf
 • Segoe WP Light (TrueType): VALUE = font.ttf
 • Segoe WP Semibold (TrueType): VALUE = font.ttf
 • Segoe WP Semilight (TrueType): VALUE = font.ttf
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]- Khi đổi hết các giá trị ở khóa trên thì hay quay lại kiểm tra từng cái xem Value đúng chưa (nếu có sai là phải Flash lại Rom) và khởi động lại điện thoại để tận hưởng thành quả!
[/COLOR]
[photo]
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]

[/COLOR]
[/photo]
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]
Bài viết này sở hữu bởi Nguyễn Việt Hoàng[/COLOR], ai muốn đăng lên trang khác vui lòng ghi nguồn đầy đủ!