Các loại USB 3G có thể dùng cho ASUS Memopad

Hiện nay trên thị trường Việt Nam có bán khá nhiều USB 3G , và sau khi test với các model sau đây thì ASUS MemoPad tương thích tốt như

1/Viettel E173Eu-12/ Huawei E173Eu3/Huwei E169G/u]
Link tham khảo

http://www.thegioididong.com/usb-3g/usb-3g-viettel-d-com-72m
http://phongvu.vn/thiet-bi-mang/usb-3g/usb-3g-fast-connection-e173eu1-8632.html
http://fptshop.com.vn/usb-3g-viettel-e173eu-1
http://www.nguyenkim.com/bo-usb-modem-e173-white-fast-connect..html

Các bước thực hiện để ASUS Memopad kết nối 3G


Bước 1 : kết nối 3G vào OTG , sau đó cắm vào máy

Bước 2 : Activate Mobile Connection to use internet.

[Setting] >>> [Wireless & Networks] ,

[More] >>> [Mobile Network] >>> [Data Enable]

Chọn “Cài đặt” >>> “ Không dây và mạng”

“Thêm” >>> “Mạng di động” >>> “Đã bật dữ liệu”
Clip hướng dẫn dành cho những ai cần

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZXUDDsUisg4
http://www.youtube.com/watch?v=o6cFLwqj2XM