(GDVN) - vừa mới đây, Bộ GD&ĐT có Tờ trình Chính phủ về việc hợp lực quản lí nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, câu chuyện này sẽ có khởi nguồn của nó.

trong thời gian qua, sự song trùng chủa quản giáo dục và đào tạo giữa Bộ lao động, Thương binh và phố hội và Bộ GD&ĐT đã gây ra những bất cập về điều hành, đi ngược với chủ trương thay đổi tích cực hành chính của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư nâng cao quan hệ lâu dài giảng giải nguồn nhân lực.

========> Tham khảo thêm thông tin gia sư chất lượng tại: tìm gia sư dạy lớp 4

Nhưng với góc nhìn của TS. Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) thì trước mắt phải đáp ứng được sự bất cập trong Luật Giáo dục Nghề nghiệp.

chẳng hạn dựa theo Luật Giáo dục bây giờ và Luật Giáo dục Nghề nghiệp thì bộ máy giáo dục Việt Nam sẽ còn những hạn chế? Vậy những hạn chế này là gì? TS. Lê Viết Khuyến cho biết:

Cơ cấu bộ máy giáo dục Việt Nam hiện nay về basic không phù hợp nhiều định hướng không được xem nhẹ trong quyết nghị Trung ương 29 về thay đổi tích cực basic, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng đề nghị công nghiệp hóa, tiên tiến hóa trong điều kiện kinh tế thị phần định hướng phường hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

PV: Thưa ông, cụ thể những giảm thiểu đó là gì?

TS. Lê Viết Khuyến: Toàn bộ máy không có sự nhất quán do khối Giáo dục nghề nghiệp được tách riêng biệt. Do chẳng hề là 1 bậc học nên không thể xem khối này nằm ở vị trí trên giáo dục trung học và dưới giáo dục đại học.

Ngay giữa các tay nghề sơ cấp, trung cấp và cao đẳng trong khối đó cũng không có sự liên thông đích thực. Luật Giáo dục Nghề nghiệp quyết định muốn được dự tuyển vào cao đẳng thí sinh phải song song vừa có bằng trung cấp vừa có bằng tốt nghiệp THPT (hoặc đã học và đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT).

Từ cao đẳng chuyển lên đại học lại càng không dễ dàng chút nào vì có sự khác nhau về cấu trúc chương trình huấn luyện (do hai cơ quan Nhà nước khác nhau quy định).

Không có sự hội nhập quốc tế về giáo dục và giải thích. Theo Phân loại giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế của UNESCO (ISCED 2011 ), thì các kỹ thuật sơ cấp và trung cấp ở Luật Giáo dục Nghề nghiệp không tương ứng với bất kỳ một cấp độ nào của ISCED2011.

Thí dụ như, đối với trình độ trung cấp, tùy theo chuyên môn học thức (văn hóa ) đầu vào của người học, giả tỉ người học đã tốt nghiệp trung học hạ tầng (THCS) thì người đó chỉ đạt được cấp độ 2 của ISCED (vì có thời kì đào tạo quá ngắn ), còn chẳng hạn người học đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) thì người đó đã đạt được cấp độ 4 của ISCED.
[center !important]TS. Lê Viết Khuyến. Ảnh Xuân Trung[/center !important]


Nhưng theo Luật Giáo dục Nghề nghiệp thì cả 2 loại người học đều có cùng một trình độ. bên cạnh đó ISCED2011 cũng quy chế kỹ thuật cao đẳng phải thuộc về giáo dục đại học khi mà theo Luật Giáo dục Nghề nghiệp thì cao đẳng không được xem thuộc giáo dục đại học.

Không có sự phân luồng học trò sau trung học cơ sở cũng như sau trung học phổ thông. Việc rẽ nhánh học trò sau THCS là lối đi vào “ngõ cụt” vì người học không có hướng học lên cho dù là cao đẳng, vì muốn học lên cao đẳng còn không thể thiếu cả bằng tốt nghiệp THPT.

do đó xu hướng chung, như từ trước cho đến nay, sau THCS người học đều cố đi vào THPT. Còn sau THPT người học thường có xu hướng đi vào đại học vì giả tỉ đi vào cao đẳng thì sau này sẽ rất khó học tiếp lên đại học (do cấu trúc chương trình ở 2 tay nghề này lại được 2 bộ khác nhau quy chế theo những định hướng khác nhau, rất khó liên thông với nhau).

Việc phường định cấu trúc hệ thống Giáo dục Việt Nam phải được dựa trên các chứng dẫn gì, thưa ông?

TS. Lê Viết Khuyến: Có 3 chứng dẫn không được lãng quên đã được sử dụng để ngoài mặt lược đồ cấu trúc này là:

trước tiên, những định hướng cơ bản của quyết nghị Trung ương 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và training đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đương đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Giáo dục nghề nghiệp nên ở bộ nào?

(GDVN) - thắc mắc này vẫn chưa có lời giải, bởi thực tế câu chuyện xuất phát còn nằm ở những bất cập của Luật Giáo dục nghề nghiệp mà trước đó Quốc hội đã duyệt y.Thứ hai, những định hướng căn bản của nghị quyết Chính Phủ 14/2005/NQ-CP về cải cách cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt nam thời kỳ 2006-2020.

Thứ ba, Các quy luật căn bản của Phân loại giáo dục theo các tiêu chí quốc tế đã được UNESCO ban hành (ISCED 2011).

Thư ông, những năm trước đây Giáo dục Việt Nam có đặt chỉ tiêu thực hiện phân luồng và liên thông học sinh? Hậu quả của việc không thực hiện được phân luồng và liên thông này có tác động gì tới cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy giáo dục nghề nghiệp?


TS. Lê Viết Khuyến: Từ nhiều năm qua chủ trương thực hiện phân luồng học trò sau THCS và sau THPT đã được khẳng định trong nhiều văn kiện không được xem nhẹ của Đảng và Nhà nước.

Thí dụ như cơ cấu bộ máy giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục xác định sau giáo dục mầm non (dưới 6 tuổi) sẽ đến giáo dục tiểu học (5 năm), trung học cơ sở (4 năm), sau đó đến THPT (3 năm) hoặc trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (3-4năm), rồi cao đẳng, đại học và sau đại học.

Việc phân luồng này có vẻ tương đối hợp lý, nhưng trên thực tại chỉ đạo (ở cả cấp Trung ương và cấp Địa phương) lại mở cửa cho số đông học trò tràn vào luồng trung học phổ thông và chặn luồng học lên đối với các hệ trung cấp nhiều năm kinh nghiệm và trung cấp nghề (thể hiện ở các quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng), trong khi ở các nước, học trò học hệ trung học nghề vẫn được quyền học lên các bậc học cao hơn.

Kết quả là, theo Con số giáo dục năm 2010-2011, 81,1% học sinh sau tốt nghiệp THCS được tuyển vào THPT, 9,86% gia nhập thị trường cần lao.

Chính tỉ lệ nhập học THPT cao đã dẫn tới tình trạng quy mô học trò hệ trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề quá rẻ so với quy mô sinh viên cao đẳng, đại học (mặc dù tỉ lệ nhập học đại học của Việt Nam vẫn còn ở dưới mức trung bình của thế giới), cũng như nhiều rắc rối khác có liên đới tới sự quá chuyển vận của các kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hàng năm.[center !important]Khung cơ cấu bộ máy giáo dục quốc dân của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Hiệp hội vì giáo dục cho người mua và Hội khuyến học Việt Nam.[/center !important]
Hậu quả của việc không phân luồng triệt để học trò sau trung học cơ sở là trong nhiều năm qua Việt Nam chỉ có được nguồn nhân công quá kém cỏi về tay nghề nghề nghiệp.

Vì không được qua training (mặc dù có bằng tốt nghiệp THPT) hoặc được tập huấn ở mức dưới chuẩn chuyên môn (như ở hệ trung cấp chuyên nghiệp), hoặc ở mức dưới chuẩn học vấn (như ở các chuyên môn sơ cấp và trung cấp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp), hoặc ở mức vượt thời kỳ độ khoa học hiện nay của quốc gia (như ở hệ cao đẳng nghề).

Theo Thống kê điều tra cần lao và việc khiến cho Việt Nam năm 2011 của Tổng cục Thống kê, trong tổng số đội ngũ cần lao đang khiến cho việc (từ 15 tuổi trở lên), có đến 84,6% không có chuyên môn chuyên môn- khoa học, 4% qua dạy nghề, 3,7% trung cấp giỏi, một,7% cao đẳng và 6,1% đại học.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng