Trích dẫn Gửi bởi monmen1111
do cái bios, mình đã giúp bạn đó update bios và ok rồi
đù, up bios mới dk à bác? thốn đó. may