giúp em với...lap em bị lỗi stopped working (window,explorer,không vào được game như FF03,warcaft) nhưng web google chomer vào bình thường...
theme màng hình thì bị lỗi không hiện win 7 như trước,làm ơn giúp em với!
em đã sửa nhều cách(trên mạng) cơ bản nhưng vẫn không hết...1 số cách vào sửa thì bị lỗi stopped working tiếp