Công ty xử lý chất thải công nghiệp thời gian qua đơn vị cũng đã tiếp nhận và xử lý chất thải nguy hiểm tại các nhà phân phối, cơ sở chế tạo không chấp hành lao lý luật pháp bảo vệ môi trường. tất cả các cửa hàng đều biết được việc xả thải, chôn lấp chất thải nguy nan là sai phạm, song có thể vì chi phí xử lý cao nên doanh nghiệp hoặc cá nhân có trách nhiệm đã cố tình chôn lấp, xả thải trực tiếp ra môi trường.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có chưa đến 10 cơ quan, đơn vị được Bộ khoáng sản và Môi trường cấp phép đủ chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hại theo Thông tư số 36/2015-TT-BTNMT ngày 30-6-2015.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng tầm giá xử lý chất thải nguy khốn mà nhà phân phối bỏ ra để thuê các tập đoàn chuyên trách thật ra là không cao. Bởi theo thông tư nêu trên, các đơn vị có đủ chức năng thu gom, xử lý nguồn thải gian nguy phải thỏa mãn các đòi hỏi rất khắc khe: Các phương tiện, vật dụng lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải gian nguy kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy nan phải phục vụ các đề nghị khoa học, quy trình quản lý.


Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hiểm phải có sơ đồ định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin online để xác định địa điểm và khắc ghi hành trình vận chuyển chất thải nguy khốn; nhà cửa bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy nan và trạm trung chuyển chất thải nguy khốn phải phục vụ các đề nghị công nghệ, quy trình quản lý lao lý;

Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy khốn phải xây dựng hầu hết các nội dung về quy trình vận hành bình yên các sơ đồ, phương tiện, thứ; các kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, an ninh công huân và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hằng ngày, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi dứt tác động; chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và bình chọn hiệu quả nhất xử lý chất thải gian nguy.=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại