Chi tiết: http://**************/threads/27417/


Hiệu ứng khá đẹp mắt​
Thông tin:
Windows 10 Pro build 9888 x64
File: MDL-ONLY-WINWORLD-JM1_CCSA_X64FRE_EN-US_DV5.iso.7z
CRC-32: 1dd1a810
MD4: c427323e8330c1b9ce14651531299497
MD5: bd2cb3629da094546ccb855720411a34
SHA-1: a70199d5b3e75f92d343b5eccbfc36396b51f691

File: JM1_CCSA_X64FRE_EN-US_DV5.iso
CRC-32: e5ca6985
MD4: b6fcf03e2fdc27c5bd6401a9ff6152e8
MD5: 3f22b7ea2a4fec287d2941f54bb24d32
SHA-1: 4f1609e39f1a067ae00d39c3eed7b099ede83c07

Link FSHARE: https://www.fshare.vn/file/Z2YH661CBDLL
Link Tên lửa: https://www.tenlua.vn/download/0037ef2ae70d6401/mdl-only-winworld-jm1ccsax64freen-usdv5-iso-7z

INBOX mình để lấy acc vip Tên Lửa
Các link khác: http://**************/threads/27429/