Các Pro cho mình hỏi với, màn hình máy mình nó bị lệch sang bên phải mất khoảng 5Ly. Giờ muốn chỉnh cho đều thì làm thế nào nhỉ

Cái này do win nhé, tại vì đua con chỏ chuột sang mép bên phải đến cạnh màn hình thì mất luôn icon con chuột đấy