Mới đây nhất, để hỗ trợ cho người bán hàng Việt trên Amazon một cách nhanh chóng nhất đặc biệt khi tình hình Covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp khắp nơi, Amazon (Amazon Việt Nam) đã tương trợ đăng kí account bán hàng 100% bằng Tiếng Việt. Amazon Việt Nam hiểu rằng các nhà bán hàng đang gặp muôn nghìn khó khăn trong việc ra ngoài công chứng giấy tờ, dịch thuật cũng như đăng ký tạo account người bán. Để cải thiện điều đó và giúp quá trình đăng ký trở nên dễ dàng hơn, từ bữa nay, Amazon tương trợ người bán tuốt quá trình đăng ký và chuẩn bị giấy má hoàn toàn bằng tiếng Việt với sự ra đời của Amazon tiếng Việt.


Tiếp bước cho sự hỗ trợ tối đa từ Amazon, chính thức ra mắt chương trình bán hàng mở mang mới “Đảm bảo từ A đến Z” để tương trợ nhà bán hàng giải quyết các khiếu nại của khách hàng nảy khi kinh doanh trên Amazon. Cụ thể như sau:

? Kể từ ngày 1/9/2021, Amazon sẽ hỗ trợ các khoản đền bù cho người bán theo:
+Với khiếu nại nhỏ hơn 1.000 USD: Amazon sẽ trực tiếp tính sổ các khiếu nại tổn thất tài sản và thương tích cá nhân chủ nghĩa từ các khiếu nại này.
+Với khiếu nại lớn hơn 1.000 USD: Amazon sẽ hỗ trợ khách hàng, người bán và công ty bảo hiểm cùng giải quyết các khiếu nại liên tưởng đến thiệt hại tài sản và thương tích cá nhân.

? Các doanh nghiệp bán hàng cần cung cấp chứng thực bảo hiểm thương mại:
+Trước ngày 1/9/2021: Doanh số bán hàng trong 3 tháng liên tục vượt 10.000 USD
+Sau ngày 1/9/2021: Doanh số bán hàng vượt 10.000 USD trong 1 tháng bất kỳ
+Các trường hợp khác khi được Amazon giao thông và đề nghị trực tiếp qua email thông báo
Truy cập ngay trang web https://sell.amazon.vn/services-partner/insurance để có thông báo chi tiết về các đơn vị tương trợ đăng kí giao kèo bảo hiểm tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm thông tin tại Website và Fanpage Amazon Global Selling Vietnam bạn nhé: https://sell.amazon.vn