Cho mình xin hướng dẫn cách khắc phục lỗi không tải update được với, nó cứ báo 0% hoài à