Mình đang dùng windows 10. Khi tắt máy và khởi động lại thì bị màn hình xanh và lên thông báo BAD_POOL_CALLER. Xinh các bạn cho biết đây là lỗi gì. Có nghiêm trọng không. Và các chữa trị như thế nào ? Xin cám ơn rất nhiều