Một điểm mình không thích ở bản Preview này là cái IE Metro full màn hình nó biến mất tiêu. Rất may là WinAero đã ra tool khôi phục nó lại, chạy được dưới dạng cửa sổ luôn

DOWNLOAD: http://winaero.com/download.php?view.1778

[replacer_img]