Screen GIF 2016.9 | 3.2 MB​
Screen GIF GIF - Chương trình này cho phép bạn chụp hình ảnh GIF trực tiếp từ màn hình của bạn. Bất cứ điều gì xảy ra trong màn hình của bạn có thể được Screen GIF bắt và sau đó lưu nó trực tiếp như là một hình ảnh GIF. Tất cả trong một dễ dàng để sử dụng giao diện chương trình rất đơn giản và mạnh mẽ.

Link download:ScreenGifPortable.2016.9.rar - 2.3 MB
orScreenGifPortable.2016.9.rar - 2.3 MB
------------------------------------------------
Hướng dẫn download: