Mozilla Firefox 47.0.1 Final​

Tính năng chủ yếu:
DO NOT TRACK
: là một tính năng mới, cho phép bạn chỉ ra quyền ưu tiên về cách thức thông tin cá nhân của bạn được thu thập và sử dụng trực tuyến.

PRIVATE BROWSING Bật tính năng này để bảo vệ lịch sử duyệt web của bạn trước những người khác.

FORGET BUTTON: Xóa thông tin trình duyệt từ máy tính của bạn sau khi truy cập thực tế. Sử dụng tính năng này khi bạn đã ghé thăm một trang web mà bạn không muốn có trong lịch sử của bạn.

SECURE CONNECTIONS : Sử dụng ID Website ngay lập tức để đảm bảo một trang web là những gì nó tuyên bố và kiểm tra kết nối của bạn để nó được an toàn.

WORLD CLASS PROTECTION: Gồm Anti-phishing và các tính năng chống phần mềm độc hại bảo vệ bạn khỏi trojan, phần mềm gián điệp và cảnh báo bạn về các trang web lừa đảo tiềm ẩn.

AUTOMATIC SECURITY UPDATES: Firefox có chế độ tự động cập nhật để đảm bảo bạn luôn luôn có các bản sửa lỗi bảo mật mới nhất và lớn nhất.

Đã sửa: Selenium WebDriver có thể làm Firefox bị treo khi khởi động. Các lỗi bảo mật khác nhau.


Link download:Firefox Setup 47.0.1 for Windows 32-bit.rar - 42.9 MB
Firefox Setup 47.0.1 for Windows 64-bit.rar - 45.0 MB
Firefox Setup vi 47.0.1 for_Windows_32-bit.rar - 42.8 MB
Firefox Setup vi 47.0.1 for_Windows_64-bit.rar - 44.9 MB
Firefox 47.0.1 for Mac.rar - 84.4 MB
firefox-47.0.1.tar.bz2 for Linux- 51.3 MB
------------------------------------------------
Hướng dẫn download: