Webcam 7 PRO 1.5.3.0 Build 42150 Multilingual | 20.2 Mb​
Webcam 7 PRO là một công cụ tuyệt vời để làm việc với Web camera đó sẽ cung cấp cho bất kỳ người sử dụng truy cập nhanh vào máy ảnh của bạn mà không cần cài đặt phần mềm máy chủ đặc biệt. Tất cả các phần mềm cần thiết được tích hợp trực tiếp vào Pro Webcam 7, bạn chỉ cần thiết lập một vài thông số, chẳng hạn như các đường dẫn đến thư mục cổng và máy chủ địa phương. Ngoài hình ảnh video thu được từ các máy ảnh web, bạn có thể sử dụng các video được truyền qua mạng LAN.

Link download:Webcam 7 PRO 1.5.3.0 Build 42150 Multilingual +_.rar - 20.2 MB
orWebcam 7 PRO 1.5.3.0 Build 42150 Multilingual +keygen.rar - 20.2 MB
------------------------------------------------
Hướng dẫn download: