Chào các anh em

Có bác nào bị giống mình không Outlook 2010 tải mail hotmail rất chậm, mail công ty chạy bình thương nhưng hotmail chậm lắm
Bác nào biết cách khắc phục hay bị rồi xin chỉ giáo
xin cảm ơn