Máy mình tự nhiên 2 ngày hôm nay ko vào được mấy cái ứng dụng trong start menu nữa vào nó cứ báo ko có internet nhưng trong khi đó mình vẫn lướt web btCòn cái cửa hàng thì nó load xong tự động văng luôn