Trước giờ mình dùng Windows 7, 8, 8.1 thì đều "kéo & thả" (Drag and Drop) để mở được các file trên các phần mềm (Như file Media trên Potplayer, hay file ảnh trên Photoshop).
Nhưng khi Up lên windows 10 thì không còn sử dụng được tính năng này trên tất cả các phần mềm khác ngoài chương trình Explorer mặc định của WIN?
Các bạn nào biết cách Enable lại tính năng này trên Windows 10 không, giúp mình với! Help me!