Cho em hỏi sao lại có 1 ổ lạ xuất hiện trong phân mảnh ổ cứng thế kia @@
Và đáng lẽ mình cài phần mềm chống phân mảnh của bên thứ 3 là V-locity cùng hãng với Diskeeper khi bấm vào mặc định của Win nó sẽ phải hiện phần mềm thứ 3 chứ .