Hi cả nhà,
Có ai bị lỗi giống mình chưa, mình cài lại 1, 2 lần rồi mà bị tình trạng cứ vào youtube cái là mất mạng, phải reset lại card mạng thì mới có mạng lại, tình trạng trên lại tiếp tục nếu vào youtube. Ai biết thì chỉ giáo mình với nha. Mình đang sài bản 10240.