Tình hình là mình Nhập User và Pass đúng hết, nhưng vẫn không được. Nó báo sai là sao mấy bác


P/s: Các bác chịu khó click vào cái hình của em, gửi lên nó không có view được.