[COLOR=rgb(20, 20, 20)]Windows 10 Redstone 1 [14291] En-us (x86-x64) AIO [10in1] ESD[/COLOR]

[COLOR=rgb(20, 20, 20)][replacer_img] [/COLOR]


[COLOR=rgb(20, 20, 20)][/COLOR]​
[COLOR=rgb(20, 20, 20)]
- Phiên bản[/COLOR]: Windows 10 Insider Preview 10.0.14291.1001.rs1_release.160314-2254
[COLOR=rgb(20, 20, 20)]
- Bao giồm:[/COLOR]
 • Windows 10 Home Insider Preview x86
 • Windows 10 Education x86
 • Windows 10 Enterprises Insider Preview x86
 • Windows 10 Pro Insider Preview x86
 • Windows 10 Home Insider Preview Single Language x86
 • Windows 10 Home Insider Preview x64
 • Windows 10 Education x64
 • Windows 10 Enterprises Insider Preview x64
 • Windows 10 Pro Insider Preview x64
 • Windows 10 Home Insider Preview Single Language x64
[COLOR=rgb(20, 20, 20)]- Không chình sửa bất cứ thành phần hoặc thông tin nào hết như nguyên gốc luôn.
- Bỏ qua bước nhập key cài đặt.
- Sau khi nào xong không tự Active và không kích hoạt sẵn Net Framwork 3.5 luôn nha. Các bạn tự làm nha.
- Có file install.esd
[/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][/COLOR]​
 • File name: Windows 10 Redstone 1 [14291] (x86-x64) AIO [10in1].iso
 • Size: 3,96 GB (4.260.134.912 bytes)
 • MD5 Checksum: C580EBED271D01295A515DC3C9F16F84
 • SHA-1 Checksum: 55058419D8DAF8720D7B5F8A1290AC5C3EE8B2E8
 • Download: [COLOR=rgb(23, 96, 147)]https://www.fshare.vn/file/M97YZSQ2SIVL (Link die)[/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)]Folder: https://www.fshare.vn/folder/C7QSGPUVM5LB[/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)]
Những thay đổi của Windows 10 Redstone R1 · 14291: http://changewindows.org/build.php?id=117[/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)]
P/s: Nguồn mình lấy từ http://www.teamos-hkrg.com/index.php?threads/windows-10-redstone-1-14291-en-us-x86-x64-aio-10in1-pre-activated-team-os.13080/[/COLOR] sau đó xóa thư mục $OEM$ để nó không tự active KMS 6 tháng và chình sửa lại file EI.CFG sau đó đóng gói lại

[COLOR=rgb(20, 20, 20)]Screenshot by TEAM OS[/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)]

[/COLOR]
Windows 10 Pro Insider Preview Build 14291: http://**************/threads/29861/