Trích dẫn Gửi bởi pvnam95
Ai thấy build này chậm không?
chậm và ăn CPU rất khủng khiếp