Windows 10 Pro Build 14257 là bản build mới nhất của Windows 10 đã được phát hành đến người dùng Fast ring, Microsoft đã thông báo rằng bạn sẽ không thể dễ dàng nhận thấy tính năng nào mới hay sự thay đổi lớn nào cả, tuy nhiên họ cũng đã sẵn sàng để chuẩn bị đưa vào những tính năng mới đầu tiên. Và như những bản build gần đây thì bản build này cũng mang đến một số vấn đề chưa thể khắc phục được.
Bản build được phát hành gần đây cho Fast ring là Windows 10 Pro Build 14251, hiện giờ là Windows 10 Pro Build 14257. Rõ ràng không có sự thay đổi lớn về số bản build, nên chúng ta cũng không nên mong đợi vào những thay đổi lớn hay tính năng mới. Bạn có thể dễ dàng nâng cấp lên Windows 10 Pro Build 14251 thông qua tính năng Windows Update của Microsoft

Link Download Windows 10 Pro Build 14257_En-Us (x86-x64)
https://www.fshare.vn/folder/F8LZYJJUE44Y