hack đâu mà hack,do bạn cài đặt phần mềm nào đó và ko bỏ dấu tích thế nào nó dính phần mềm ko mong muốn vào máy rồi