Như tiêu đề. cho mình hỏi cách xóa mấy cái hình lịch sử đã dùng làm màn hình khóa