Tình hình là X-trap nó không tương thích với Windows 10 nên CF không chơi đc, có bác nào đang ở Windows 10 mà chơi CF thì thông báo phát thử X-trap nó chơi đc chưa ạ ?