mình vừa cài xong win 10 thì vào wifi bình thường xomg mình cập nhật driver cho máy thì nút chế độ máy bay tự nhiên mở không bấm vào tắt được cả nút wifi cũng mờ và không bật được h không bật được wifi helpp