Trang ithome.com của Trung Quốc đã có dịp trên tay bản build 9879 của Windows 10 TP. Trong bản build này xuất hiện vài sự thay đổi nhỏ về giao diện cho đồng bộ cũng như cách thức sử dụng. Lưu ý là bản build 9879 này đã khá cũ (bản build mới nhất khi mình dịch bài này là 9882) nên có thể sẽ có nhiều thay đổi hơn nữa trong bản public build tiếp theo của Windows 10 TP​Bạn có thể send feedback trực tiếp trong IE. Microsoft đã từng làm tương tự với Office 2013 Preview


Giao diện trang web giới thiệu của IE Preview


Bạn đã có thể unpin nút Task view và Search mà không cần thủ thuật, một động thái lắng nghe người dùng tốt của Microsoft


Nút "Command" ba sọc mới thay cho ba chấm cũ, có lẽ là để đồng bộ với giao diện mới của Outlook Online và OneDrive


Bạn có thể pin thư mục thường dùng vào Home, tương tự như pin vào Start menu


Pin được cả thùng rác


Icon pin mới, đồng bộ với icon pin của Windows Phone