Chào các bác!
Em mới mua con dell được 2 ngày. Hôm trước em có reset lại win 10 nhưng khi khởi động máy thì nó hiện ra dòng:
"A configuration change was requested to clear this computer's TPM (Trusted Platform Module)

WARNING: Clearing erases information stored on the TPM. You will lose all created keys and access to data encrypted by these keys.

Press F12 to clear the TPM
Press ESC to reject the change request and continue"

em ấn: F12 hay ESC vậy các bác?
Em cảm ơn!