Tình hình là sau khi Update lên bản 1511 thì con lap nhà em xuất hiện triệu chứng đứng hình ở logo window phải reset lại bằng phím cứng thì khởi động bình thường. Có bác nào giống em không và cho em xin cách khác phúc Xin chân thành cảm ơn !