mình vừa cài lại win (cài mới hoàn toàn) cài xong thì bị báo lỗi này. xin các cao thủ giúp đỡ.