úc mới cài win 10 thì mình vẫn tải và cài dc ứng dụng trên store cho đến hôm nay vào tải thì nó lại bị cái lỗi này tất cả các ứng dụng mình tải đều báo 1 lỗi chung thế này ai biết chỉ dùm m nhé