Sau khi mình reset lại win thì khi vào Get Insider Build bị lỗi trên


Nhờ anh em Fix hộ