Hiện mình lên windows 10 dùng 1 thời gian thì phải dùng system restore 1 lần nhưng vẫn là windows 10.
Nhưng sau đó thì windows Edge bị mất
Bạn nào có cách chỉ mình lấy lại không?