tình hình là e đang cài win qua bước chọn ổ đĩa xong bắt đầu cài thì hiện lỗi này.Kẹt là đã fotmat ổ C,cài usb cũng báo vậy.Ae biết giúp với