Có ai bị trường hợp này chưa vậy ?
Đang chơi game cái rồi game treo nhưng chuột vẫn chạy.
Reset thùng máy thì sau đó không mở đc start menu và tất cả cái menu trên taskbar, mất luôn microsoft edge
Đã thử chức năng reset PC của windows nhưng vẫn không đc ...nản