Hi all,
Mình vừa up lên Windows 10 thì có hiện tượng máy để không , không đụng chuột hay bàn phím trong khoãng 10ph là bị mất mạng (vẫn có IP) - mặc dù trong thời gian đó vẫn xem phim / download (chỉ có không đụng chuột + bàn phím). Mình đã kiểm tra dây mạng / modem đều bình thường. Vi trước đó mình dùng Windows 8.1 thì không bị. Cái này do thiết lập hay do lỗi vậy các bạn?