Máy bàn à. Vào bios là phím f12 hay del gì đó chớ nhể.