Các bác giúp em với. Em update lên win 10 thì tiếng Tàu là mặc định thế nên không biết chuyển sang ngôn ngữ tiếng anh như thế nào vì chỗ nào cũng chữ Tàu. Bác nào chỉ em cách chỉnh lại tiếng Anh với