Khoan hãy cài lại. Bỏ usb vào repair hoặc restore xem. Vì em đoán bản quyền máy bác chưa lưu trên sv ms nên sẽ chưa có bản quyền win 10 vĩnh viễn.