Sau khi mình cập nhật lên 10130 thì không còn chỉnh tỷ lệ phóng to trở lại 100% như bình thường được nữa, cho dù có chỉnh bao nhiêu, lần sau mở máy lên nó cũng trở lại 175%.

Mong được giúp đỡ, mấy cái icon, apps, text to quá chịu không nổi.